Trang trại gà

Giải pháp tối ưu cho các loại trang trại gà thịt, gà đẻ, gà giống

Trang trại gà đang được xây dựng ngày càng nhiều và nuôi gà là một ngành quan trọng trong cơ cấu ngành chăn nuôi ở nước ta. Hiện nay có nhiều mô hình nuôi gà hiệu quả được áp dụng trên nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Từ chăn nuôi phân tán, quy mô nhỏ, tự phát dần dần chuyển thành chăn nuôi tập trung với quy mô lớn hơn; năng suất và chất lượng sản phẩm ngày càng tăng, cho lợi nhuận ngày càng nhiều.

Những yếu tố đó làm cho chăn nuôi gia cầm không hoàn toàn phải là một nghề phụ nữa mà nhiều nơi đã trở thành một trong những nghề sản xuất chính trong sản xuất nông nghiệp. Về mặt xã hội, chăn nuôi gia cầm đã có vị thế mới, góp phần làm thay đổi nhanh chóng cơ cấu các ngành sản xuất trong nông nghiệp và xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc thiết kế các giải pháp chất lượng cao cho thị trường chăn nuôi gà bao gồm thiết bị cho trang trại gà, hệ thống cho ăn cho các loại gà thịt, gà đẻ, gà giống, khách hàng của Thành Tiến là những đối tác tin cậy tới từ các quốc gia trên khắp thế giới với quy mô trang trại từ nhỏ tới lớn.