Trang trại Heo

Hệ thống trang trại đa dạng từ những thiết bị đơn giản đến các giải pháp tổng thể cho trang trại heo

Bạn nhận được công nghệ tốt tối ưu từ nhà cung cấp có kinh nghiệm nhất trên thị trường khi nói đến hệ thống cho ăn khô, cho ăn lỏng, kiểm soát tiểu khí hậu, trạm cho ăn điện tử, hệ thống chuồng trại, hệ thống kiểm soát toàn bộ trại heo và kết nối internet.