Hiển thị tất cả 17 kết quả

Cho dù, người chăn nuôi đang đầu tư trang trại gà hậu bị, gà đẻ hay gà thịt, Thành Tiến đều có giải pháp chăn nuôi gia cầm phù hợp. Chúng tôi luôn tập trung để tạo ra kết quả cuối cùng tốt nhất có thể cho khách hàng,

Tất cả các giải pháp và thiết bị chăn nuôi gia cầm đã được phát triển với sự hợp tác của nhiều đối tác nhiều năm kinh nghiệm trên khắp  các châu lục. Chúng tôi cung cấp đa dạng sản phẩm và có thể đáp ứng nhu cầu cụ thể cho bất kỳ hoạt động chăn nuôi gia cầm nào.