Dự toán chi phí khi chăn nuôi 1000 heo thịt

Chăn nuôi heo theo hình thức công nghiệp đòi hỏi người chăn nuôi cần có kinh nghiệm cũng như nắm được nhu cầu của thị trường chăn nuôi. Nhất là trong thời gian này, do tình hình giá nguyên liệu đầu vào liên tục tăng cao, việc dự toán được chi phí trong chăn nuôi heo thịt giúp người chăn nuôi chủ động có cái nhìn cụ thể hơn về tình hình chăn nuôi heo thịt cũng như những rủi ro thường gặp để chủ động trong quá trình đầu tư chăn nuôi.
Trong bài viết này chúng tôi chỉ dự toán chi phí khi nuôi 1000 heo thịt, với các chi phí con giống, chi phí thức ăn, thuốc thú y, nhân công, điện nước mà chưa tính tới khấu hao chuồng trại, rủi ro trong chăn nuôi, lãi ngân hàng khi huy động vốn và nhiều chi phí phát sinh khác.

Chi phi trong chan nuoi heo
Chi phí heo con giống

Chi phí heo con giống

Với chăn nuôi heo thịt công nghiệp, do những chi phí ban đầu cao nên con giống được sử dụng cần đòi hỏi đáp ứng được tốc độ phát triển cũng như tỷ lệ nạc. Hiện nay các giống heo siêu được sử dụng chủ yếu trong chăn nuôi heo thịt chủ yếu có máu Pietran, Duroc, Landrace và Yorkshire. Giá heo giống của Việt Nam trong trang trại dân nuôi có giá 1,3 – 1,4 triệu đồng/con, các công ty cung cấp giá 1,4 – 1,5 triệu đồng/con. Như vậy giá giống cho một đầu heo giống 10kg khoảng 1,4 triệu/con → Với quy mô 1000 con heo thịt, chi phí giống hết 1.400.000 x 1000 = 1.400.000.000đ.

Chi phí thức ăn

Chi thức ăn cho heo

Với heo giống được bắt ở 10kg thì người chăn nuôi khi mang về vẫn cần úm heo trong 15 ngày đầu sau khi bắt.

Thức ăn cần thiết cho heo thịt công nghiệp theo khuyến cáo của các công ty thức ăn chăn nuôi gồm:

  • Thức ăn hỗn hợp cho heo con: với 1 heo giai đoạn này sử dụng hết 25kg thức ăn với giá 18.000đ/kg → tiền thức ăn giai đoạn này 450.000đ.
  • Thức ăn hỗn hợp cho heo giai đoạn heo thịt: giai đoạn nuôi thịt heo sử dụng khoảng 175kg với giá 14.000đ/kg → 2.450.000đ.
  • Thức ăn hỗn hợp cho heo giai đoạn xuất bán: heo giai đoạn này thường sử dụng khoảng 25kg thức ăn có giá khoảng 13.000đ/kg → số tiền thức ăn hết 325.000đ.
  • Sản xuất một heo thịt từ 10kg tới 100kg hơi chi phí thức ăn là: 450.000 + 2.450.000 + 325.000 = 3.225.00đ.
  • Như vậy, để nuôi 1.000 heo thịt sử dụng hoàn toàn thức ăn hỗn hợp viên thì chi phí thức ăn khoảng 3.225.000 x 1000 = 3.225.000.000đ.

Chi phí thuốc thú y

Trong chăn nuôi heo hiện nay vai trò của thú y chiếm một vị thế quan trọng và không thể thiếu trong chăn nuôi hiện nay. Với quy trình phòng bệnh hiện nay chi phí cho 1 heo nuôi thịt từ lúc 10kg tới khi xuất chuồng khoảng 230.000đ/con trong đó chi phí vaccine khoảng 110.000đ (15.000đ vaccine dịch tả, 28.000đ vaccine suyễn, 35.000đ vaccine PRRS, 32.000đ vaccine LMLM), 120.000đ chi phí cho việc phòng kháng sinh và thuốc bổ cho heo.

Như vậy để nuôi 1000 heo thịt chi phí thuốc thú y khoảng 230.000.000đ. Ngoài ra trại cần thiết có 1 kỹ thuật, hiện nay trả lương cho 1 kỹ thuật khoảng 8.000.000đ/tháng. Một lứa heo khoảng 5.5 tháng → chi phí cho kỹ thuật 5.5 x 8.000.000 = 44.000.000đ.

Tổng chi phí thú y khoảng 230.000.000 + 44.000.000 = 274.000.000đ.

Chi phí nhân công

kỹ thuật chăm heo con mới đẻ
kỹ thuật chăm heo con mới đẻ

Với trại quy mô 1000 heo thịt cần 2 công nhân. Lương trả cho 1 công nhân trung bình khoảng 7.000.000đ/tháng → 2 công nhân 14.000.000đ/tháng → 14.000.000 x 5.5 = 77.000.000đ.

Chi phí điện nước

Chi phí tiền điện nước để vận hành trại gồm có, điện thắp sáng, điện úm heo, điện chạy dàn mát, quạt . . . tất cả chi phí trên với trại kín quy mô 1000 heo thịt khoảng 5.000.000đ/tháng. Một lứa heo nuôi khoảng gần 5.5 tháng, như vậy chi phí tiền điện hết khoảng 5.5 x 5.00.000 = 27.500.000đ.

Tổng chi phí chăn nuôi heo

Như vậy, tổng chi phí trong chăn nuôi heo thịt công nghiệp chưa tính tới hao phí chuông nuôi chỉ tính các chi phí: con giống, thức ăn, thuốc thú y, nhân công, điện nước là: (1) + (2) + (3) + (4) + (5 ) = 5.003.000.000đ.

Tổng thu

Tiền thu từ bán heo: tính trung bình khi xuất chuồng thì 1 con heo nặng 100kg, với giá hiện nay khoảng 58.000đ/kg. Với trại quy mô công nghiệp nuôi 1000 con tỷ lệ chết khoảng 5%. Như vậy ta có thể tính thu từ việc bán heo như sau. (1000 x 95%) x 100 x 60.000 = 5.700.000.000đ

Hạch toán lợi nhuận

Với 1000 heo thịt, mỗi lứa tiền lời khoảng 5.700.000.000đ – 5.003.000.000đ = 697.000.000đ. Tuy nhiên trong bài viết này chúng tôi chưa tính tới khấu hao chuồng trại, rủi ro trong chăn nuôi, lãi ngân hàng khi huy động vốn và nhiều chi phí phát sinh khác. Do đó, khi áp dụng vào điều kiện chăn nuôi mỗi trang trại người chăn nuôi có số liệu chi phí tại mỗi thời điểm và mỗi trại là khác nhau vì vậy cần có sự thay đổi sao cho phù hợp với mỗi trại để có sự đầu tư hợp lý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *